Tingsryds Energi AB

Tingsryds Energi AB

Tingsryds energi AB (TEAB) är ett helägt kommunalt bolag som producerar och distribuerar fjärrvärme till både privatpersoner och företag i Tingsryd, Urshult, Linneryd och Väckelsång.

Tingsryds energis mål

  • att bidra till en långsiktigt positiv utveckling för Tingsryds kommun genom att erbjuda ett konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ.
  • att använda energieffektiv teknik och att långsiktigt basera vår fjärrvärmeproduktion enbart på förnyelsebara energikällor.
  • att successivt investera i nya utbyggnader och förtätningar i våra verksamhetsområden.

Ordinarie ledamöter

                       

Bo Arvidsson, (KD),    Tomas Blomster (S),     Kenneth Brorsson,       Ingrid Johansson,       Patrick Ståhlgren,
Ordförande                  Vice ordförande             (C), Ledamot              (S), Ledamot               (SD), Ledamot

Bolagets hemsida hittar du under externa länkar.

Sidansvarig: Tingsryds Energi AB

Senast uppdaterad: 2023-11-07