Tingsryds Industristiftelse

Tingsryds Industristiftelse

Tingsryds Industristiftelse har som uppdrag att inom Tingsryds kommun förvärva och förvalta fastigheter, underlätta utveckling och nyetablering av företag i kommunen genom att hyra ut väl anpassade lokaler och i övrigt aktivt medverka till att stärka näringslivet inom kommunen. Det senare sker i nära samarbete med näringslivsfunktionen i kommunen.

Fastighetsinnehav

Stiftelsens fastighetsinnehav utgörs av:

  • Örnen 17, Dackegatan 40, Tingsryd, kontor m.m.
  • Ryd 11:1, Östergatan 9, Ryd, industrilokal
  • Ryd 1:145, Östergatan 18, Ryd, brandstation, industrilokal
  • Travet, Travbanan 1, Tingsryd, sportanläggning, kontor, veterinärstation

Lokalytan uppgår till ca 6 900 m2.

Tingsryds Industristiftelses styrelse

Styrelsen i Tingsryds Industristiftelse utses av Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. Verkställande direktör är
Catharina Winberg.