Tingsryds Kommunföretag AB

Tingsryds Kommunföretag AB

Föremål för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag äga och förvalta aktier i Tingsryds kommuns ägda bolag samt övergripande samordna dotterbolagens verksamheter.

Ändamålet med verksamheten

Ändamålet med bolagets verksamhet är att nå ökad effektivisering och ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser.

Tingsryds Kommunföretag AB styrelse

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. Verkställande direktör är Christer Kratz.

Ledamöter

Jörgen Kennedy                       

Jörgen Kennedy,       Mikael Jeansson, (S),  Anna Johansson,       Alexandra Kallio,        Ann-Louise Viking,
(M), Ordförande        Vice ordförande           (C), Ledamot              (S), Ledamot              (SD), Ledamot

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2023-11-07