Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB har till syfte att inom Tingsryds kommun förvärva, uthyra och förvalta fastigheter samt att på dessa i förekommande fall, uppföra byggnader, allt i syfte att tillgodose näringslivets behov av ändamålsenliga lokaler samt att främja näringslivet i kommunen.

Fastighetsinnehav

Bolagets fastighetsinnehav:

  • Väckelsång 6:79, Saxagårdsvägen 4, Väckelsång, industrilokal
  • Väckelsång 6:96, Saxagårdsvägen 5, Väckelsång, industrilokal
  • Väckelsång 6:107, Saxagårdsvägen 1, Väckelsång, industrilokal
  • Tingsryd 1:170, Lokgatan 15, Tingsryd, industrilokal, del av fastigheten
  • Örnen 23, Storgatan 90, Tingsryd, hotell, restaurang, bad, kontor
  • Ögonmåttet 4, Lokgatan 16, Tingsryd, bussgarage
  • Tingsryd 4:86, Plogvägen 1, Tingsryd, industri
  • Konga Bruk 8:11. Bruksgatan 9, Konga, industrilokal
  • Ryd 11:2, Strandvägen 4, Ryd, industrilokal
  • Linneryd 1:501, Lindvägen 2B, Linneryd, affärslokal

Lokalytan uppgår till ca 60 000 m2.

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB styrelse

Styrelsen i Tingsryds Utveckling och Fastighets AB utses av Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. Verkställande direktör är Catharina Winberg.

Ledamöter

                       

Mikael Håkansson,      Håkan Karlsson, (S),    Björn Elmqvist, (C),    Jan Preben Olsen,       Roger Rydberg, (SD),
(M), Ordförande           Vice ordförande            Ledamot                     (S), Ledamot                Ledamot

Sidansvarig: Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Senast uppdaterad: 2023-11-07