Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
  • Val av revisorer och revisorsersättare
  • Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet

Länk till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare HÄR.

Dessa ledamöter hade sitt sista sammanträde för mandatperioden 2014-2018 den 3 september.

Det nyvalda fullmäktige sammanträder den 15 oktober och vid det tillfället väljs fullmäktiges presidium för den kommande mandatperioden.

Fullmäktige sammanträder 9 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du i dokumentarkivet till höger.

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena är varannan gång i Konga Folkets Hus och varannan gång i Parken, Urshult. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista måndagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås på kommunens hemsida, samt annonseras i Smålandsposten.

Uppdaterad: 2018-09-10
Sidansvarig: Kansliavdelningen