Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

(Bild från kommunfullmäktige mandatperioden 2023-2026)

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
  • Val av revisorer och revisorsersättare
  • Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder minst 8 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du i dokumentarkivet till höger.

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena är från och med februari 2023 Parken i Urshult, Parkvägen 5, Urshult. Dagordning, tider och lokal anslås på kommunens hemsida, samt annonseras i Smålandsposten.

Se länsstyrelsens slutliga sammanräkning efter valet 2022, där kommunfullmäktiges nuvarande ledamöter och ersättare listas. Uppdateringar finns här

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2023-03-02