Film

Film

Som medborgare har du möjlighet att sitta med som åhörare vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunstyrelsens ordförande Karin Olsson (M) berättar här dels före och dels efter sammanträdet om vad det aktuella kommunfullmäktige arbetar med.

Det senaste kommunfullmäktige var den 24 juni 2019 i Konga folkets hus.

Inför sammanträdet:

 

Efter sammanträdet: