Film

Film

Som medborgare har du möjlighet att sitta med som åhörare vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunstyrelsens ordförande Karin Olsson (M) berättar här dels före och dels efter sammanträdet om vad kommunfullmäktige arbetar med för närvarande.

Kommunfullmäktige den 9 december 2019 i Konga folkets hus 15.00.

Inför sammanträdet.

Om du har en fråga och vill delta i allmänhetens frågestund ska du lämna in din fråga skriftligt till någon av de ansvariga för sammanträdet under kvällen. Allmänhetens frågestund pågår i cirka 30 minuter.

Efter sammanträdet:


Kommunfullmäktige den 11 november 2019 i Parken, Urshult.

Inför sammanträdet.

Några ärenden som kommer att behandlas under kvällen:

  • Projektledare Anders Franzén ger en redogörelse för pågående utredning om arenan.
  • Inriktningsbeslut för arbetsprocess gällande Linneryd-Konö 1 :6 och Linneryd-Konö 1 :7. Där ett beslut om avtal som tydliggör ansvarsfördelningen mellan de tre aktörerna: Korröstiftelsen, arrendatorn och kommun kan underlätta arbetet. Nästa steg kan vara överflyttning till bolaget Tufab.
  • Inriktningsbeslut för arbetsprocess gällande försäljning av Kurrebo-Sånnahult 2:3. Beslutet handlar om en marknadsvärdering och upphandling av mäklare som ska genomföra försäljningen.
  • Yttrande om remiss från Räddningstjänsten Östra Kronoberg gällande förslag till handlingsprogram 2019-2022.

Fakta:

Ett inriktningsbeslut är inte ett slutgiltigt beslut om hur något ska ske eller utformas.  Det är ett beslut att låta tjänstemännen påbörja processen och närmare granska vad som kan anses positivt och negativt med förslaget.
Mer information till samtliga ärenden finns i kallelsen HÄR.


Kommunfullmäktige den 14 oktober 2019 i Konga folkets hus.

Inför sammanträdet.

Kallelser och protokoll hittar du HÄR.

Webbtv från sammanträdet den 14 oktober hittar du HÄR.


Kommunfullmäktige den 2 september 2019 i Parken i Urshult.

Inför sammanträdet:

Kallelser och protokoll hittar du HÄR.

Webbtv från sammanträdet den 2 september hittar du HÄR.

Efter sammanträdet:


Kommunfullmäktige den 24 juni 2019 i Konga folkets hus.

Inför sammanträdet:


Efter sammanträdet: