Fullmäktigeberedningen

Fullmäktigeberedningen

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-15 att inrätta en fullmäktigeberedning med uppdraget att inför nästa mandatperiod 2022-2026, ta fram förslag på politisk- och tjänstemannaorganisation, reglementen för nämnder och styrelser samt arvodesreglemente.

Fullmäktigeberedningen ska senast under mars månad 2022 presentera sin slutrapport. Sedan ska det underlaget remitteras till de olika nämnderna för att sedan behandlas i kommunstyrelsen och därefter slutgiltigt i kommunfullmäktige.

Följande ledamöter ingår i fullmäktigeberedningen:

Magnus Carlberg (S), ordförande

Gunilla Svensson (S)

Mikael Jeansson (S)

Mikael Andersson (C)

Maria Petersén (C)

Mikael Håkansson (M)

Jan Popovski (KD)

Göran Mård (V)

Ann-Louise Viking (SD)

Bileam Nilsson (SD)

Björn Hvornum (TiA)

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08