Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges presidium mandatperioden 2023-2026:

Ordförande Mikael Andersson (C)
1:e vice ordförande Jan Popoviski (KD)
2:e vice ordförande Gunilla Svensson (S)

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2023-02-15