Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) är politiskt tillsatt och har som uppgift att leda och samordna kommunens verksamhet och ekonomi. Alla ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige bereds först i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen är även politiskt ansvarig för:

  • Kommunledningsförvaltningen
  • Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden.
  • Sammanträdestiderna hittar du i dokumentarkivet till höger.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och ett arbetsutskott med 5 ledamöter.

Jörgen Kennedy      Anna Johansson            Åke Nyberg     

Jörgen Kennedy,        Anna Johansson, (C),  Mikael Jeansson, (S),   Åke Nyberg, (M),        Cecilia Cato, (C),
(M), Ordförande         1:e vice ordförande      2:e vice ordförande       Ledamot                      Ledamot

Birgitta Arvidsson                       

Birgitta Arvidsson,         Alexandra Kallio,         Håkan Karlsson,            Tomas Blomster,            Joakim Ohlsson (V)
(KD), Ledamot             (S), Ledamot                (S), Ledamot                  (S), Ledamot                  Ledamot

         

Ann-Louise Viking,       Bileam Nilsson,         Patrick Ståhlgren,
(SD), Ledamot             (SD), Ledamot           (SD), Ledamot

Ersättare

                       

Jim Dahlberg, (M),      Jimmy Melin, (M),      Maria Petersén, (C),    Johan Karlsson,      Fredrik Heinwall,
Ersättare                      Ersättare                    Ersättare                      (C), Ersättare          (KD), Ersättare 

                       

Anders Nilsson,           Marie Fransson,         Karin Mette, (S),         Gunilla Gustafsson,    Willmar Fyhr (V),
(S), Ersättare                (S), Ersättare             Ersättare                   (S), Ersättare             Ersättare 

           

Christian Ward,         Björn Hvornum          Roger Rydberg,
(SD), Ersättare           (-), Ersättare              (SD), Ersättare

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2023-11-06