Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) är politiskt tillsatt och har som uppgift att leda och samordna kommunens verksamhet och ekonomi. Alla ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige bereds först i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen är även politiskt ansvarig för:

  • Kommunledningsförvaltningen
  • Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden.
  • Sammanträdestiderna hittar du i dokumentarkivet till höger.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och ett arbetsutskott med 5 ledamöter.

Jörgen Kennedy (M) ordförande

Anna Johansson (C) 1:e vice ordförande

Mikael Jeansson (S) 2:e vice ordförande

Åke Nyberg (M)

Cecilia Cato (C)

Birgitta Arvidsson (KD)

Alexandra Kallio (S)

Håkan Karlsson (S)

Tomas Blomster (S)

Joakim Ohlsson (V)

Ann-Louise Viking (SD)

Bileam Nilsson (SD)

Patrick Ståhlgren (SD)

Ersättare

Jim Dahlberg (M)

Jimmy Melin (M)

Maria Petersén (C)

Johan Karlsson (C)

Fredrik Heinwall (KD)

Anders Nilsson (S)

Marie Fransson (S)

Karin Mette (S)

Gunilla Gustafsson (S)

Willmar Fyhr (V)

Christian Ward (SD)

Björn Hvomum (SD)

Roger Rydberg (SD)

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2023-01-19