Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) är politiskt tillsatt och har som uppgift att leda och samordna kommunens verksamhet och ekonomi. Alla ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige bereds först i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen är även politiskt ansvarig för:

  • Kommunledningsförvaltningen
  • Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden.
  • Sammanträdestiderna hittar du i dokumentarkivet till höger.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och ett arbetsutskott med 5 ledamöter.


Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08