Mandatfördelning och politisk majoritet

Mandatfördelning och politisk mariotet

Mandatfördelning

Parti Antal mandat
Socialdemokraterna 13
Moderaterna 8
Centerpartiet 10
Kristdemokraterna 1
Vänsterpartiet 2
Miljöpartiet 1
Tingsrydsalternativet 1
Sverigedemokraterna 5

Mandatfördelning och politisk majoritet

Arbetarpartiet Socialdemokraterna och Tingsryds Moderata Partiförening kom den 27 november 2014 överens om att ingå i en valteknisk samverkan och politiskt samarbete.

Politisk bemanning
Kommunalrådsposten tillfaller S såsom det största partiet i kommunfullmäktige.
1:e vice ordförandeskapet i kommunstyrelsen tillfaller M.

Kommunfullmäktiges ordförandeskap tillfaller S och 1:e vice ordförandeskapet i KF tillfaller M.

Socialdemokraterna kommer att ha ordförandeposterna i: Socialnämnden, Tikab, Teab, Tufab/Industristiftelsen, Jävsnämnden, Överförmyndaren och vara sammankallande i personalutskottet.

Socialdemokraterna kommer att ha 1:e vice ordförandeskapet i: samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och Tingbo/Stiftelsen Kommunhus.

Moderaterna kommer att ha ordförandeposterna i: samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden/utskott under KS, valnämnden och i Tingsbo/Stiftelsen Kommunhus.

Moderaterna kommer att ha 1:e vice ordförandeskapet i socialnämnden

Där det endast finns en vice ordförande tillfaller den oppositionen.