Mandatfördelning och politisk majoritet

Mandatfördelning och politisk majoritet

Mandatfördelning

Parti Antal mandat uppräknat i storleksordning
Socialdemokraterna 13
Centerpartiet 9
Sverigedemokraterna 6
Moderaterna 6
Kristdemokraterna 3
Vänsterpartiet 2
Tingsrydsalternativet 2

Mandatfördelning och politisk majoritet

För den kommande mandatperioden som inleds 2018-10-15, finns ännu ingen politisk majoritet.

Politisk bemanning