Mandatfördelning och politisk majoritet

Mandatfördelning och politisk majoritet

Mandatfördelning

Parti Antal mandat uppräknat i storleksordning
Socialdemokraterna 13
Centerpartiet 9
Sverigedemokraterna 6
Moderaterna 6
Kristdemokraterna 3
Vänsterpartiet 2
Tingsrydsalternativet 2

Mandatfördelning och politisk styrning

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet deklarerade 2020-05-07 att de avsåg att styra kommunen som den största politiska minoriteten i fullmäktige. Tillsammans innehar partierna 18 av fullmäktiges 41 mandat. Det nya politiska styret blev bekräftat av kommunfullmäktige 2020-05-18, då bland annat nyval gjordes till ordförandeposterna i bildningsnämnden och miljö-och byggnadsnämnden.

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2020-09-16