Medborgarbudget i Väckelsång 2023

Medborgarbudget i Väckelsång 2023

Under 2023 genomförde Tingsryds kommun en medborgarbudget i Väckelsång. Medborgarbudgeten ger medborgarna möjlighet att utveckla platsen där man verkar och bor. Det vinnande förslaget blev ett utegym på den gamla grustennisbanan i Väckelsång. Ambitionen är att utegymmet ska stå färdigt någon gång under 2024.

Av 30 inkomna förslag återstod i sluttampen sex skarpa förslag till medborgarbudget i Väckelsång.

De sex förslagen med klickbara länkar:

Bakgrund och syfte

2021 genomfördes en medborgarbudet i Ryd vilket resulterade i att det vinnande förslaget blev en ny badplats. 2023 är det Väckelsångs tur att ge förslag på, och rösta fram en investering som ska förgylla livet i Väckelsång.

Varför medborgarbudget?
Syftet är att öka det lokala engagemanget och förståelse för en demokratisk process.

Vad kommer medborgarbudgeten resultera i?
Det bestämmer du tillsammans med dina grannar! Kanske har du gått förbi en tom yta du tänkt kan fyllas med något roligt för dig och dina grannar att ta del av.

Informationsträff i Björkeborg
Den 20 juni genomfördes en informationsträff med ett 30-tal deltagare. Träffen innehöll information om hur en medborgarbudget går till, diskussioner om förslag med andra Väckelsångsbor, frågestund till kommunen och fika.

Tidsplan

Skicka in förslag (juni-augusti 2023)

Alla som är intresserade av Väckelsångs utveckling får skicka in förslag.

Förslagen gås sedan igenom och måste uppfylla kriterierna nedan för att gå vidare till omröstning:

  • Förslag måste innebära en investering som gynnar livet i Väckelsång.
  • Förslaget måste vara tillgängligt och kostnadsfritt för allmänheten att ta del utav.
  • Investeringen får inte kosta mer än 500 000 kronor.
  • Markägaren ska ge sin tillåtelse att genomföra investeringen på platsen.
  • En långsiktig drift av investeringen ska gå att säkerställa.

Därtill behöver förslaget gå i linje med svensk lag, kommunens värdegrund och rymmas inom LOU (Lagen om offentlig upphandling).

Kommunen bearbetar förslagen(augusti-oktober 2023)

En arbetsgrupp på kommunen gör en kostnadsuppskattning av alla förslag och kontrollerar att förslagen stämmer överens med övriga kriterier.

Röstning (oktober-november 2023)

Alla som är intresserade av Väckelsångs utveckling får rösta på upp till två förslag som man anser bäst skulle gynna livet i Väckelsång.

Röstningen är öppen till och med den 5 november. 

 

Genomförande (under 2024)

Det vinnande förslaget blev ett utegym på den gamla grustennisbanan i Väckelsång.

Kommunstyrelsen fattade beslut om det vinnande bidraget i november 2023. Teknik- och fritidsnämnden ska genomföra förslaget och ambitionen är att utegymmet ska stå färdigt någon gång under 2024.