Medborgarbudget 2024

Medborgarbudget 2024

2021 genomfördes en medborgarbudet i Ryd vilket resulterade i att det vinnande förslaget blev en ny badplats. 2023 var det Väckelsångs tur. Det vinnande förslaget blev ett utegym på den gamla grustennisbanan i Väckelsång. 2024 är det Rävemålas tur att ge förslag på, och rösta fram en investering som ska förgylla livet i Rävemåla.

Syftet med medborgarbudget är att öka det lokala engagemanget och förståelse för en demokratisk process. Du och dina grannar bestämmer vad medborgarbudgeten ska resultera i. Kanske har du gått förbi en tom yta du tänkt kan fyllas med något roligt för dig och dina grannar att ta del av.

Skicka in ditt förslag via e-tjänst: Medborgarbudget Rävemåla - Lämna in förslag

Tidsplan

Skicka in förslag (april-maj 2024)

Alla som är intresserade av Rävemålas utveckling får skicka in förslag.

Förslagen gås sedan igenom och måste uppfylla kriterierna nedan för att gå vidare till omröstning:

Därtill behöver förslagen gå i linje med svensk lagstiftning och Tingsryds kommuns värdegrund och relevanta kommunala styrande dokument.

Informationsträff - 7 maj

Den 7 maj sker en informationsträff för dig som vill träffa Tingsryds kommun och ställa frågor om projektet.
Plats: Rävemålet 2.0
Tid: klockan 18-19, kommunen bjuder på kaffe och fralla.
Anmälan krävs senast den 2 maj till johan.soderlund@tingsryd.se eller via 0477-441 77.

Workshop - 30 maj

Den 30 maj har vi en workshop där de inkomna förslagen diskuteras och förbättras av de närvarande.
Plats: Rävemåla Bygdegård
Tid: klockan 18-20, kommunen bjuder på kaffe och fralla.
Anmälan krävs senast den 24 maj till johan.soderlund@tingsryd.se eller via 0477-441 77.

Kommunen bearbetar förslagen (maj-oktober 2024)

En arbetsgrupp på kommunen gör en kostnadsuppskattning av alla förslag och kontrollerar att förslagen stämmer överens med övriga kriterier.

Röstning (oktober-november 2024)

Alla som är intresserade av Rävemålas utveckling får rösta på upp till två förslag som man anser bäst skulle gynna livet i Rävemåla.

Vinnare koras (november-december)

Vinnaren koras och kommuniceras. Återkoppling ges till alla som har varit inblandade under projektets gång.

Avslutande fasen (december-2025)

Beslut tas att tekniska förvaltningen ska genomföra det vinnande förslaget. Invigning av förslaget. Utvärdering av projektet med förslag till framtida förbättringar.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2024-05-07