Medborgarförslag

Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i kommunen får ställa medborgarförslag till kommunfullmäktige. Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.

Information om medborgarförslag i Tingsryds kommun
Ett medborgarförslag kan ställas i alla typer av frågor där kommunen verkar och fattar beslut.
Medborgarförslag behandlas av kommunfullmäktige, men kan överlämnas till en nämnd som
har ansvar för den fråga som förslaget gäller. Ett förslag får inte innehålla mer än ett ämne.

Hur gör jag?

Du som är folkbokförd i kommunen får ställa medborgarförslag till kommunfullmäktige. Ett
medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Skriv också
namnförtydligande, adress och telefonnummer så att kommunen sedan kan informera dig om
hur ditt förslag behandlats.

Du kan skicka in ditt medborgarförslag till:
Kansliavdelningen
Box 88
362 22 Tingsryd
eller lämna det till medborgarkontoret, Torggatan 12, Tingsryd.

Det går också bra att
lämna förslaget direkt vid något av fullmäktiges sammanträden.
Ditt förslag blir en allmän handling när du överlämnar det till kommunen. Det innebär att den
som vill kan få läsa eller ta en kopia på förslaget.

Vad som händer med ditt förslag

Så snart förslaget kommit in till fullmäktige sänds det vidare till dem som behöver yttra sig i
ärendet. Kommunstyrelsen sammanställer sedan yttrandena och lämnar förslag på beslut till
fullmäktige. Du som kommit med förslaget meddelas när ärendet ska tas upp i
kommunfullmäktige.
Medborgarförslag som hör till en särskild nämnds område får av fullmäktige överlämnas
direkt till nämnden. Nämnden ska därefter meddela dig och fullmäktige vilket beslut som
fattats i ärendet.

Medborgarförslag inlämnade under 2019

Medborgarförslag Inlämnat Remitterat till Besvarat av fullmäktige/nämnd
Medborgarförslag om att

sprida kunskap om förintelsen,

antisemitism och rasism till kommunens elever

2019-01-31 Bildningsnämnden  -
Medborgarförslag om barnomsorg kvälls- och nattetid 2019-02-01 Bildningsnämnden  -
Medborgarförslag om ändring av

huvudled genom Ryds centrum

2019-02-28 Kommunstyrelsen  -
Medborgarförslag om fritidsgård för

funktionshindrade

2019-03-06 Vård- och omsorgsnämnden  -
Medborgarförslag om kommunens stöd till

ideella föreningsbibliotek

2019-02-25 Bildningsnämnden  -
 
Sidansvarig: Kansliavdelningen
Senast uppdaterad: 2019-04-04