Tingsrydsförslaget

Tingsrydsförslaget

Du som är folkbokförd i kommunen får ge förslag till kommunfullmäktige, så kallat Tingsrydsförslaget. Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Förslaget skickas in via vår e-tjänstportal eller genom kontakt med Tingsryd kommuns medborgarkontor.

Syftet med Tingsrydsförslaget är att öka medborgarens engagemang i kommunala frågor och möjliggöra att fler medborgare aktivt medverkar i kommunens utveckling. Förslagen ska innebära att Tingsryds kommun i någon mening blir lite bättre genom att bidra till utveckling, inkludering eller ökat engagemang för bygden.

Förslag avseende förbättring av den ordinarie verksamheten, exempelvis enklare röjning av kommunala yttre miljöer eller förändringar som kan göras för en mindre kostnad, ska kunna genomföras snabbare än tidigare. Andra förslag som innebär stora investeringar eller löpande driftskostnader som inte kan rymmas inom den redan givna budgeten kommer att kopplas till den kommande budgetprocessen. På så sätt får politikerna möjlighet att ta ställning till förslagen i samband med att den ekonomiska helhetsbilden planeras. Förslagen som beslutas och genomförs kommer kommuniceras via kommunens hemsida och sociala medier.

Förslag kommer kunna lämnas via e-tjänst eller genom kontakt med kommunens Medborgarkontor. Du behöver vara folkbokförd i Tingsryds kommun för att ha möjlighet att inkomma med förslag.

Fram till och med den 1 juni 2022 hette medborgarnas förslag Medborgarförslag. Här nedan följer aktuella medborgarförslag.

2022

Tingsrydsförslag - Insektshotell, utomhusredskap och gångstråk

 • Inlämnat: 2022-06-19
 • Remitterat till: Tekniska avdelningen

Medborgarförslag - laddstationer för elbilar 

 • Inlämnat: 2022-01-18
 • Remitterat till: -
 • Besvarat av kommunfullmäktige 2022-02-28

Medborgarförslag - seniorboende kvarteret Överheten i Tingsryd

 • Inlämnat: 2022-02-18
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen i samråd med Tingsrydsbostäder
 • Besvarat av kommunstyrelsen

Medborgarförslag - gemensam föreningslokal/kulturhus

 • Inlämnat: 2022-03-07
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen

2021

Medborgarförslag - avgiften för anmälan om kompostering

 • Inlämnat: 2021-01-05
 • Remitterat till: Miljö- och byggnadsnämnden
 • Besvarat av miljö- och byggnadsnämnden 2021-04-19

Medborgarförslag - bredbandsutbyggnad på ön Sirkön

 • Inlämnat: 2021-01-21
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2021-03-01

Medborgarförslag - cykel-/lokalgata från växthustippen till rastplats Ygden

 • Inlämnat: 2021-03-06
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2021-04-26

Medborgarförslag - viltstängsel mellan Tingsryd och Väckelsång

 • Inlämnat: 2021-03-14
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av fullmäktige:

Medborgarförslag - löprunda/fritidsväg runt sjön Tiken

 • Inlämnat: 2021-03-14
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av fullmäktige:

Medborgarförslag - trafiksituationen på Storgatan i Tingsryd

 • Inlämnat: 2021-03-25
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen

Medborgarförslag - gång- och cykelväg mellan Tingsryd och Hästaskallen

 • Inlämnat: 2021-03-28
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2021-08-23

Medborgarförslag - elupplysningshus

 • Inlämnat: 2021-04-01
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2021-11-22

Medborgarförslag - hästgårdsby

 • Inlämnat: 2021-04-06
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2021-11-22

Medborgarförslag - bi-ängar till pollinatörer

 • Inlämnat: 2021-05-04
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2021-08-23

Medborgarförslag - mer vegetarisk mat i förskola och skola

 • Inlämnat: 2021-05-19
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2021-08-23

Medborgarförslag - skyltning vid elljusspåret i Tingsryd

 • Inlämnat: 2021-05-23
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2021-08-23

Medborgarförslag - bro över Mörrumsån lv 648 vid Idekulla i Ryd

 • Inlämnat: 2021-06-04
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2021-08-23

Medborgarförslag - skatepark i Tingsryd

 • Inlämnat: 2021-06-30
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen

Medborgarförslag - lekplats och skatepark i Tingsryd

 • Inlämnat: 2021-07-02
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen

Medborgarförslag - omprövning av beslutet om avveckling av tillagningskök och restaurang på Lindegården

 • Inlämnat: 2021-08-03
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2022-05-02

Medborgarförslag - farthinder Värendsgatan i Tingsryd

 • Inlämnat: 2021-08-12
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2022-02-14

Medborgarförslag - bro över Mörrumsån vid Idekulla i Ryd

 • Inlämnat: 2021-08-13
 • Remitterat till: -
 • Besvarat av kommunfullmäktige 2021-09-06

Medborgarförslag - solskydd vid sandlådor förskolan Juvelen i Ryd

 • Inlämnat: 2021-09-25
 • Remitterat till: Bildningsnämnden
 • Besvarat av bildningsnämnden

Medborgarförslag - öppna upp viadukten under riksväg 27 i Kvarnamåla för gång- och cykeltrafik

 • Inlämnat: 2021-09-27
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2022-02-14

Medborgarförslag - cykelväg mellan Djuramåla och Tingsryd

 • Inlämnat: 2021-12-06
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2022-03-21

Medborgarförslag - asfaltering och belysning av gång- och cykelväg vid Idekullavägen och Solängen i Ryd

 • Inlämnat: 2021-12-09
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen

Medborgarförslag - stängning av förskolor och fritidshem för fortbildning

 • Inlämnat: 2021-12-06
 • Remitterat till: Bildningsnämnden
 • Besvarat av bildningsnämnden

Medborgarförslag - renhållningstaxa och renhållning Södra Smålands Avfall och Miljö AB

 • Inlämnat: 2021-12-14
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2022-06-07

2020

Medborgarförslag - viltstängsel väg 27 Tingsryd-Väckelsång

 • Inlämnat: 2020-01-24
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2020-11-23

Medborgarförslag - Tingsryds kommun som förebild inom omsorgshantering och arbetsliv

 • Inlämnat: 2020-08-12
 • Remitterat till: Vård- och omsorgsnämnden
 • Besvarat av vård- och omsorgsnämnden 2021-02-10

Medborgarförslag - upprustning av innergård Konga Allhus

 • Inlämnat: 2020-08-13
 • Remitterat till: Vård- och omsorgsnämnden
 • Besvarat av vård- och omsorgsnämnden 2021-02-10

Medborgarförslag - 15-timmars vecka i förskolan

 • Inlämnat: 2020-09-07
 • Remitterat till: Bildningsnämnden
 • Besvarat av bildningsnämnden 2020-11-24

Medborgarförslag - utlys klimatnödläge

 • Inlämnat: 2020-09-14
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av fullmäktige 2021-05-10

Medborgarförslag - ny cykelväg söderut från Tingsryd

 • Inlämnat: 2020-10-20
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2021-03-01

Medborgarförslag - inköp av lekredskap till förskolan Slottet

 • Inlämnat: 2020-10-20
 • Remitterat till: Bildningsnämnden
 • Besvarat av bildningsnämnden 2021-03-23

Medborgarförslag - röjning utmed väg 27 vid Tiken i Tingsryd

 • Inlämnat: 2020-11-04
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2021-02-01

Medborgarförslag - fiberutbyggnad på landsbygden

 • Inlämnat: 2020-10-30
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2021-03-01

Medborgarförslag - testamentsmedel för bredbandsutbyggnad i Dångemåla och Dångebo

 • Inlämnat: 2020-12-08
 • Remitterat till: Bildningsnämnden
 • Besvarat av bildningsnämnden 2021-10-26

Medborgarförslag - gatubelysning gång- och cykelvägar i Urshult

 • Inlämnat: 2020-12-17
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2021-03-29

2019

Medborgarförslag - barnomsorg kvälls- och nattetid

 • Inlämnat: 2019-01-03
 • Remitterat till: Bildningsnämnden
 • Besvarat av fullmäktige: 2019-11-11

Medborgarförslag - sprida kunskap om förintelse, antisemitism och rasism

 • Inlämnat: 2019-01-31
 • Remitterat till: Bildningsnämnden
 • Besvarat av fullmäktige: 2019-09-02

Medborgarförslag - kommunalt stöd till ideella föreningsbibliotek

 • Inlämnat: 2019-02-25
 • Remitterat till: Bildningsnämnden
 • Besvarat av fullmäktige: 2019-09-02

Medborgarförslag - ändring av huvudled genom Ryd

 • Inlämnat: 2019-03-01
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av fullmäktige: 2019-06-24

Medborgarförslag  - fritidsgård för funktionshindrade

 • Inlämnat: 2019-03-06
 • Remitterat till: Vård- och omsorgsnämnden
 • Besvarat av fullmäktige: 2019-09-02

Medborgarförslag - införande av invånardialog

 • Inlämnat: 2019-04-02
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av fullmäktige: 2019-11-11

Medborgarförslag - konst och bonader på Lindegården

 • Inlämnat: 2019-04-29
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av fullmäktige: 2019-11-11

Medborgarförslag - höjningen av måltidspriset för pensionärer

 • Inlämnat: 2019-05-27
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av fullmäktige: 2019-11-11

Medborgarförslag - belysningen vid Sirkövägen i Urshult

 • Inlämnat: 2019-07-02
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av fullmäktige: 2020-08-31

Medborgarförslag - park vid korsningen Torggatan/Dackegatan

 • Inlämnat: 2019-08-13
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av fullmäktige: 2020-10-12

Medborgarförslag - ombyggnad kvarteret Överheten och torget i Tingsryd

 • Inlämnat: 2019-08-31
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av fullmäktige: 2020-10-12

Medborgarförslag - museum om kommunens historia

 • Inlämnat: 2019-08-31
 • Remitterat till: Bildningsnämnden
 • Besvarat av bildningsnämnden 2020-08-25

Medborgarförslag - upplåtelse av kommunal mark för sopkärl

 • Inlämnat: 2019-10-09
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av fullmäktige:

Medborgarförslag - förskolorna i Tingsryd

 • Inlämnat: 2019-10-29
 • Remitterat till: Bildningsnämnden
 • Besvarat av bildningsnämnden 2020-04-21