Medborgarförslag

Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i kommunen får ställa medborgarförslag till kommunfullmäktige. Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Det går även bra att skicka in förslaget via vår e-tjänstportal och underteckna med e-legitimation.

Ett medborgarförslag kan ställas i alla typer av frågor där kommunen verkar och fattar beslut. Medborgarförslag behandlas av kommunfullmäktige, men kan överlämnas till en nämnd som har ansvar för den fråga som förslaget gäller. Ett förslag får inte innehålla mer än ett ämne.

Så här går det till

Du som är folkbokförd i kommunen får ställa medborgarförslag till kommunfullmäktige. Ett
medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Du kan välja att skicka in det, lämna det till kommunkansliet eller skicka in förslaget via vår e-tjänstportal. Klicka här för att komma till e-tjänsten.

Skriv namnförtydligande, adress och telefonnummer så att kommunen sedan kan informera dig om
hur ditt förslag behandlats.

Du kan skicka in ditt medborgarförslag till:
Kommunkansliet
Box 88
362 22 Tingsryd

eller lämna det vid kommunhusets reception vid Torggatan 12, Tingsryd. Det går också bra att
lämna förslaget direkt vid något av fullmäktiges sammanträden.

Ditt förslag blir en allmän handling när du överlämnar det till kommunen. Det innebär att den
som vill kan få läsa eller ta en kopia på förslaget.

Förslaget behandlas

Så snart förslaget kommit in till fullmäktige sänds det vidare till dem som behöver yttra sig i
ärendet. Kommunstyrelsen sammanställer sedan yttrandena och lämnar förslag på beslut till
fullmäktige. Du som kommit med förslaget meddelas när ärendet ska tas upp i
kommunfullmäktige. Medborgarförslag som hör till en särskild nämnds område får av fullmäktige överlämnas direkt till nämnden. Nämnden ska därefter meddela dig och fullmäktige vilket beslut som fattats i ärendet.

Här följer aktuella medborgarförslag

2021

Medborgarförslag - avgiften för anmälan om kompostering

 • Inlämnat: 2021-01-05
 • Remitterat till: Miljö- och byggnadsnämnden
 • Besvarat av miljö- och byggnadsnämnden 2021-04-19

Medborgarförslag - bredbandsutbyggnad på ön Sirkön

 • Inlämnat: 2021-01-21
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2021-03-01

Medborgarförslag - cykel-/lokalgata från växthustippen till rastplats Ygden

 • Inlämnat: 2021-03-06
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2021-04-26

Medborgarförslag - viltstängsel mellan Tingsryd och Väckelsång

 • Inlämnat: 2021-03-14
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av fullmäktige:

Medborgarförslag - löprunda/fritidsväg runt sjön Tiken

 • Inlämnat: 2021-03-14
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av fullmäktige:

Medborgarförslag - trafiksituationen på Storgatan i Tingsryd

 • Inlämnat: 2021-03-25
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen

Medborgarförslag - gång- och cykelväg mellan Tingsryd och Hästaskallen

 • Inlämnat: 2021-03-28
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2021-08-23

Medborgarförslag - elupplysningshus

 • Inlämnat: 2021-04-01
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2021-11-22

Medborgarförslag - hästgårdsby

 • Inlämnat: 2021-04-06
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2021-11-22

Medborgarförslag - bi-ängar till pollinatörer

 • Inlämnat: 2021-05-04
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2021-08-23

Medborgarförslag - mer vegetarisk mat i förskola och skola

 • Inlämnat: 2021-05-19
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2021-08-23

Medborgarförslag - skyltning vid elljusspåret i Tingsryd

 • Inlämnat: 2021-05-23
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2021-08-23

Medborgarförslag - bro över Mörrumsån lv 648 vid Idekulla i Ryd

 • Inlämnat: 2021-06-04
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2021-08-23

Medborgarförslag - skatepark i Tingsryd

 • Inlämnat: 2021-06-30
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen

Medborgarförslag - lekplats och skatepark i Tingsryd

 • Inlämnat: 2021-07-02
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen

Medborgarförslag - omprövning av beslutet om avveckling av tillagningskök och restaurang på Lindegården

 • Inlämnat: 2021-08-03
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen

Medborgarförslag - farthinder Värendsgatan i Tingsryd

 • Inlämnat: 2021-08-12
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen

Medborgarförslag - bro över Mörrumsån vid Idekulla i Ryd

 • Inlämnat: 2021-08-13
 • Remitterat till: -
 • Besvarat av kommunfullmäktige 2021-09-06

Medborgarförslag - solskydd vid sandlådor förskolan Juvelen i Ryd

 • Inlämnat: 2021-09-25
 • Remitterat till: Bildningsnämnden
 • Besvarat av bildningsnämnden

Medborgarförslag - öppna upp viadukten under riksväg 27 i Kvarnamåla för gång- och cykeltrafik

 • Inlämnat: 2021-09-27
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen

Medborgarförslag - cykelväg mellan Djuramåla och Tingsryd

 • Inlämnat: 2021-12-06
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen

2020

Medborgarförslag - viltstängsel väg 27 Tingsryd-Väckelsång

 • Inlämnat: 2020-01-24
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2020-11-23

Medborgarförslag - Tingsryds kommun som förebild inom omsorgshantering och arbetsliv

 • Inlämnat: 2020-08-12
 • Remitterat till: Vård- och omsorgsnämnden
 • Besvarat av vård- och omsorgsnämnden 2021-02-10

Medborgarförslag - upprustning av innergård Konga Allhus

 • Inlämnat: 2020-08-13
 • Remitterat till: Vård- och omsorgsnämnden
 • Besvarat av vård- och omsorgsnämnden 2021-02-10

Medborgarförslag - 15-timmars vecka i förskolan

 • Inlämnat: 2020-09-07
 • Remitterat till: Bildningsnämnden
 • Besvarat av bildningsnämnden 2020-11-24

Medborgarförslag - utlys klimatnödläge

 • Inlämnat: 2020-09-14
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av fullmäktige 2021-05-10

Medborgarförslag - ny cykelväg söderut från Tingsryd

 • Inlämnat: 2020-10-20
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2021-03-01

Medborgarförslag - inköp av lekredskap till förskolan Slottet

 • Inlämnat: 2020-10-20
 • Remitterat till: Bildningsnämnden
 • Besvarat av bildningsnämnden 2021-03-23

Medborgarförslag - röjning utmed väg 27 vid Tiken i Tingsryd

 • Inlämnat: 2020-11-04
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2021-02-01

Medborgarförslag - fiberutbyggnad på landsbygden

 • Inlämnat: 2020-10-30
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2021-03-01

Medborgarförslag - testamentsmedel för bredbandsutbyggnad i Dångemåla och Dångebo

 • Inlämnat: 2020-12-08
 • Remitterat till: Bildningsnämnden
 • Besvarat av bildningsnämnden 2021-10-26

Medborgarförslag - gatubelysning gång- och cykelvägar i Urshult

 • Inlämnat: 2020-12-17
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av kommunstyrelsen 2021-03-29

2019

Medborgarförslag - barnomsorg kvälls- och nattetid

 • Inlämnat: 2019-01-03
 • Remitterat till: Bildningsnämnden
 • Besvarat av fullmäktige: 2019-11-11

Medborgarförslag - sprida kunskap om förintelse, antisemitism och rasism

 • Inlämnat: 2019-01-31
 • Remitterat till: Bildningsnämnden
 • Besvarat av fullmäktige: 2019-09-02

Medborgarförslag - kommunalt stöd till ideella föreningsbibliotek

 • Inlämnat: 2019-02-25
 • Remitterat till: Bildningsnämnden
 • Besvarat av fullmäktige: 2019-09-02

Medborgarförslag - ändring av huvudled genom Ryd

 • Inlämnat: 2019-03-01
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av fullmäktige: 2019-06-24

Medborgarförslag  - fritidsgård för funktionshindrade

 • Inlämnat: 2019-03-06
 • Remitterat till: Vård- och omsorgsnämnden
 • Besvarat av fullmäktige: 2019-09-02

Medborgarförslag - införande av invånardialog

 • Inlämnat: 2019-04-02
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av fullmäktige: 2019-11-11

Medborgarförslag - konst och bonader på Lindegården

 • Inlämnat: 2019-04-29
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av fullmäktige: 2019-11-11

Medborgarförslag - höjningen av måltidspriset för pensionärer

 • Inlämnat: 2019-05-27
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av fullmäktige: 2019-11-11

Medborgarförslag - belysningen vid Sirkövägen i Urshult

 • Inlämnat: 2019-07-02
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av fullmäktige: 2020-08-31

Medborgarförslag - park vid korsningen Torggatan/Dackegatan

 • Inlämnat: 2019-08-13
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av fullmäktige: 2020-10-12

Medborgarförslag - ombyggnad kvarteret Överheten och torget i Tingsryd

 • Inlämnat: 2019-08-31
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av fullmäktige: 2020-10-12

Medborgarförslag - museum om kommunens historia

 • Inlämnat: 2019-08-31
 • Remitterat till: Bildningsnämnden
 • Besvarat av bildningsnämnden 2020-08-25

Medborgarförslag - upplåtelse av kommunal mark för sopkärl

 • Inlämnat: 2019-10-09
 • Remitterat till: Kommunstyrelsen
 • Besvarat av fullmäktige:

Medborgarförslag - förskolorna i Tingsryd

 • Inlämnat: 2019-10-29
 • Remitterat till: Bildningsnämnden
 • Besvarat av bildningsnämnden 2020-04-21

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-12-13