Medborgarförslag

Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i kommunen får ställa medborgarförslag till kommunfullmäktige. Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Det går även bra att skicka in förslaget via vår e-tjänstportal och underteckna med e-legitimation.

Ett medborgarförslag kan ställas i alla typer av frågor där kommunen verkar och fattar beslut.
Medborgarförslag behandlas av kommunfullmäktige, men kan överlämnas till en nämnd som
har ansvar för den fråga som förslaget gäller. Ett förslag får inte innehålla mer än ett ämne.

Så här går det till

Du som är folkbokförd i kommunen får ställa medborgarförslag till kommunfullmäktige. Ett
medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Du kan välja att skicka in det, lämna det till kommunkansliet eller skicka in förslaget via vår e-tjänstportal. Klicka här för att komma till e-tjänsten.

Skriv namnförtydligande, adress och telefonnummer så att kommunen sedan kan informera dig om
hur ditt förslag behandlats.

Du kan skicka in ditt medborgarförslag till:
Kommunkansliet
Box 88
362 22 Tingsryd

eller lämna det vid kommunhusets reception vid Torggatan 12, Tingsryd. Det går också bra att
lämna förslaget direkt vid något av fullmäktiges sammanträden.

Ditt förslag blir en allmän handling när du överlämnar det till kommunen. Det innebär att den
som vill kan få läsa eller ta en kopia på förslaget.

Förslaget behandlas

Så snart förslaget kommit in till fullmäktige sänds det vidare till dem som behöver yttra sig i
ärendet. Kommunstyrelsen sammanställer sedan yttrandena och lämnar förslag på beslut till
fullmäktige. Du som kommit med förslaget meddelas när ärendet ska tas upp i
kommunfullmäktige. Medborgarförslag som hör till en särskild nämnds område får av fullmäktige överlämnas direkt till nämnden. Nämnden ska därefter meddela dig och fullmäktige vilket beslut som fattats i ärendet.

Här följer aktuella medborgarförslag

2020

Medborgarförslag - viltstängsel väg 27 Tingsryd-Väckelsång

Inlämnat: 2020-01-24

Remitterat till: Kommunstyrelsen

Besvarat av fullmäktige:

Medborgarförslag - Tingsryds kommun som förebild inom omsorgshantering och arbetsliv

Inlämnat: 2020-08-12

Remitterat till: Vård- och omsorgsnämnden

Besvarat av fullmäktige:

Medborgarförslag - upprustning av innergård Konga Allhus

Inlämnat: 2020-08-13

Remitterat till: Vård- och omsorgsnämnden

Besvarat av fullmäktige:

Medborgarförslag - 15-timmars vecka i förskolan

Inlämnat: 2020-09-07

Remitterat till: Bildningsnämnden

Besvarat av fullmäktige:

Medborgarförslag - utlys klimatnödläge

Inlämnat: 2020-09-14

Remitterat till: Kommunstyrelsen

Besvarat av fullmäktige:

Medborgarförslag - ny cykelväg söderut från Tingsryd

Inlämnat: 2020-10-20

Remitterat till: Kommunstyrelsen

Besvarat av fullmäktige:

Medborgarförslag - inköp av lekredskap till förskolan Slottet

Inlämnat: 2020-10-20

Remitterat till: Bildningsnämnden

Besvarat av fullmäktige:

Medborgarförslag - röjning utmed väg 27 vid Tiken i Tingsryd

Inlämnat: 2020-11-04

Remitterat till: Kommunstyrelsen

Besvarat av fullmäktige:

Medborgarförslag - fiberutbyggnad på landsbygden

Inlämnat: 2020-10-30

Remitterat till: Kommunstyrelsen

Besvarat av fullmäktige:

2019

Medborgarförslag - barnomsorg kvälls- och nattetid.

Inlämnat: 2019-01-03

Remitterat till: Bildningsnämnden

Besvarat av fullmäktige: 2019-11-11

Medborgarförslag - sprida kunskap om förintelse, antisemitism och rasism.

Inlämnat: 2019-01-31

Remitterat till: Bildningsnämnden

Besvarat av fullmäktige: 2019-09-02

Medborgarförslag - kommunalt stöd till ideella föreningsbibliotek.

Inlämnat: 2019-02-25

Remitterat till: Bildningsnämnden

Besvarat av fullmäktige: 2019-09-02

Medborgarförslag - ändring av huvudled genom Ryd.

Inlämnat: 2019-03-01

Remitterat till: Kommunstyrelsen

Besvarat av fullmäktige: 2019-06-24

Medborgarförslag  - fritidsgård för funktionshindrade.

Inlämnat: 2019-03-06

Remitterat till: Vård- och omsorgsnämnden

Besvarat av fullmäktige: 2019-09-02

Medborgarförslag - införande av invånardialog.

Inlämnat: 2019-04-02

Remitterat till: Kommunstyrelsen

Besvarat av fullmäktige: 2019-11-11

Medborgarförslag - konst och bonader på Lindegården.

Inlämnat: 2019-04-29

Remitterat till: Kommunstyrelsen

Besvarat av fullmäktige: 2019-11-11

Medborgarförslag - höjningen av måltidspriset för pensionärer.

Inlämnat: 2019-05-27

Remitterat till: Kommunstyrelsen

Besvarat av fullmäktige: 2019-11-11

Medborgarförslag - belysningen vid Sirkövägen i Urshult

Inlämnat: 2019-07-02

Remitterat till: Kommunstyrelsen

Besvarat av fullmäktige: 2020-08-31

Medborgarförslag - park vid korsningen Torggatan/Dackegatan

Inlämnat: 2019-08-13

Remitterat till: Kommunstyrelsen

Besvarat av fullmäktige: 2020-10-12

Medborgarförslag - ombyggnad kvarteret Överheten och torget i Tingsryd

Inlämnat: 2019-08-31

Remitterat till: Kommunstyrelsen

Besvarat av fullmäktige: 2020-10-12

Medborgarförslag - museum om kommunens historia

Inlämnat: 2019-08-31

Remitterat till: Bildningsnämnden

Besvarat av bildningsnämnden 2020-08-25

Medborgarförslag - upplåtelse av kommunal mark för sopkärl

Inlämnat: 2019-10-09

Remitterat till: Kommunstyrelsen

Besvarat av fullmäktige:

Medborgarförslag - förskolorna i Tingsryd

Inlämnat: 2019-10-29

Remitterat till: Bildningsnämnden

Besvarat av bildningsnämnden 2020-04-21

Sidansvarig: Kansliavdelningen
Senast uppdaterad: 2020-11-19