Motioner

Motioner

Motioner kan lämnas in till kommunfullmäktige av en eller flera ledamöter eller av tjänstgörande ersättare.

En motion ska vara skriftlig och undertecknad av den eller de som lämnar in den. En motion får inte ta upp flera olika ämnen och bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att den lämnades in.

Nedan ser du de motioner som är inlämnade från och med 1 januari 2019, till vilken nämnd de remitterats och när de hanterats i kommunfullmäktige.

Motioner

Motion om återinrättande av kultur- och fritidsnämnd.

Inlämnat: 2019-01-21

Remitterat till: Kommunstyrelsen

Besvarat av fullmäktige: 2019-06-24

Motion om att anlägga en strand vid södra kajen i Urshult.

Inlämnat: 2019-03-11

Remitterat till: Kommunstyrelsen

Besvarat av fullmäktige: 2019-09-02

Motion om bostäder för pedagoger.

Inlämnat: 2019-03-18

Remitterat till: Kommunstyrelsen

Besvarat av fullmäktige: 2019-09-02

Motion om skolmat till kommunens elever i gymnasieskolor i andra kommuner.

Inlämnat: 2019-04-12

Remitterat till: Bildningsnämnden

Besvarat av fullmäktige: 2019-09-02

Motion om att inleda samarbete mellan Tingsryds kommuns skolor och polisutbildningen.

Inlämnat: 2019-04-23

Remitterat till: Bildningsnämnden

Besvarat av fullmäktige: -

Motion om sommarlovskort för kommunens ungdomar.

Inlämnat: 2019-05-06

Remitterat: Kommunstyrelsen

Besvarat av fullmäktige: 2019-06-24

Motion om att införa tiggeriförbud i Tingsryds kommun.

Inlämnat: 2019-06-24

Remitterat: Kommunstyrelsen

Besvarat av fullmäktige: -

Motion om att förenkla byggnation utanför tätorter.

Inlämnat: 2019-06-24

Remitterat: Miljö- och byggnadsnämnden

Besvarat av fullmäktige: -

Sidansvarig: Kansliavdelningen
Senast uppdaterad: 2019-07-02