Motioner

Motioner

Motioner kan lämnas in till kommunfullmäktige av en eller flera ledamöter eller av tjänstgörande ersättare.

En motion ska vara skriftlig och undertecknad av den eller de som lämnar in den. En motion får inte ta upp flera olika ämnen och bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att den lämnades in.

Nedan ser du de motioner som är inlämnade från och med 1 januari 2019, det datum motionen remitterats samt till vilken instans den remitterats till. Vidare anges också hur kommunfullmäktige hanterat den och vid vilket datum.

2023

Motion om att fullfölja satsningen på lekplatser

 • Remitterad 2023-11-13: teknik- och fritidsnämnden
 • Hanterad av fullmäktige:

Motion gällande ansökan om ny vattendom för Fiskestadsjön

 • Remitterad 2023-11-13: kommunstyrelsen
 • Hanterad av fullmäktige:

Motion om att Tingsryds kommuns medarbetare inte ska tvingas att ange papperslösa

 • Remitterad 2023-09-04: kommunstyrelsen
 • Hanterad av fullmäktige:

Motion om yrkesutbildning för vuxna

 • Remitterad 2023-09-04: kommunstyrelsen
 • Besvarad av fullmäktige: 2023-12-11

Motion om regional samverkan VA

 • Remitterad 2023-09-04: teknik-och fritidsnämnden
 • Hanterad av fullmäktige:

Motion om att återinföra matlagning och de pedagogiska måltiderna på Solglimten och Solgläntan

 • Remitterad 2023-06-19 : vård- och omsorgsnämnden
 • Bifallen av fullmäktige: 2023-11-13

Motion om att Tingsryds kommunkoncern verkar för anläggande av koloniområden

 • Remitterad 2023-05-15 : kommunstyrelsen
 • Hanterad av fullmäktige:

Motion om att utvärdera sammanslagningen av fastighetsavdelningen med Tingsrydsbostäder

 • Remitterad 2023-04-11: kommunstyrelsen
 • Hanterad av fullmäktige:

Motion att VD:n i TUFAB / Industristiftelsen blir permanent medlem i lokalförsörjningsgruppen

 • Remitterad 2023-04-11: kommunstyrelsen
 • Besvarad av fullmäktige 2023-09-04

Motion om skogspolicy

 • Remitterad 2023-04-11: teknik- och fritidsnämnden
 • Besvarad av fullmäktige: 2023-06-19

Motion om att revidera arbetsordningen för kommunfullmäktige

 • Remitterad 2023-04-11: Kommunfullmäktiges presidium
 • Bifallen av fullmäktige: 2023-06-19

Motion om tryggheten i Tingsryds kommun

 • Remitterad 2023-04-11: Kommunstyrelsen
 • Besvarad av fullmäktige 2023-09-04

Motion om att utreda kompensationen för karensavdrag inom omsorgsnära arbete

 • Remitterad 2023-04-11: Kommunstyrelsen
 • Avslagen av fullmäktige: 2023-11-13

Motion om gatubelysning för ökad trygghetskänsla i Urshult

 • Remitterad 2023-02-27: Teknik-och fritidsnämnden
 • Hanterad av fullmäktige:

Motion om ett förbättrat näringslivsklimat i Tingsryds kommun

 • Remitterad 2023-02-27: Kommunstyrelsen
 • Besvarad av fullmäktige: 2023-12-11

Motion om att Tingsryds kommun tar initiativ till inlösen av fallrättigheten på fastigheten Gäddeviksås 1:34 samt Midingsbråte 1:50

 • Remitterad 2023-02-27: Kommunstyrelsen
 • Hanterad av fullmäktige:

Motion om att Tingsryds kommun erbjuder ukrainska medborgare som vistas i Tingsryds kommun enligt massflyktsdirektivet möjlighet att läsa SFI

 • Remitterad 2023-02-27: Kommunstyrelsen
 • Bifallen av av fullmäktige: 2023-04-11

2022

Motion om att förbättra fullmäktige

 • Remitterad 2022-12-12: kommunfullmäktiges presidium
 • Besvarad av fullmäktige: 2023-04-11

Motion om kommunal vattenförsörjning

 • Remitterad 2022-09-05: kommunstyrelsen
 • Hanterad av fullmäktige:- 2023-11-13

Motion om att införa gratis mensskydd i våra skolor

 • Remitterad 2022-09-05: bildningsnämnden
 • Bifallen av fullmäktige 2023-05-15

Motion om bostadsområde vid sjön Ygden

 • Remitterad 2022-06-20: kommunstyrelsen
 • Besvarad av fullmäktige: 2023-02-27

2021

Motion om cykelgarage

 • Inlämnad: 2021-02-01
 • Remitterad: Kommunstyrelsen
 • Bifallen av fullmäktige: 2021-09-06

Motion om återuppbyggnad av vuxenutbildningens lokaler i Ryd

 • Inlämnad: 2021-02-09
 • Remitterad: Kommunstyrelsen
 • Besvarad av fullmäktige: 2022-05-16

Motion om hundrastgård i Tingsryd 

 • Inlämnad: 2021-03-26
 • Remitterad: Kommunstyrelsen
 • Avslagen av fullmäktige: 2022-02-28

Motion om arbetskläder till förskolepersonal 

 • Inlämnad: 2021-05-03
 • Remitterad: Bildningsnämnden
 • Avslagen av fullmäktige: 2022-06-20

2020

Motion om skattesänkning

 • Inlämnad: 2020-02-04
 • Remitterad: Kommunstyrelsen
 • Avslagen av fullmäktige: 2020-05-18

Motion om preventivt arbete mot narkotika

 • Inlämnad: 2020-02-11
 • Remitterad: Kommunstyrelsen
 • Besvarad av fullmäktige: 2020-08-31

Motion om förskolebuss

 • Inlämnad: 2020-03-06
 • Remitterad: Bildningsnämnden
 • Besvarad av fullmäktige: 2021-05-24

Motion om utveckling av torghandeln

 • Inlämnad: 2020-10-16
 • Remitterad: Kommunstyrelsen
 • Bifallen av fullmäktige: 2021-03-15

Motion om rutin för inkommande post

 • Inlämnad: 2020-12-07
 • Remitterad: Kommunstyrelsen
 • Besvarad av fullmäktige: 2021-09-06

2019

Motion om återinrättande av kultur- och fritidsnämnd

 • Inlämnad: 2019-01-21
 • Remitterad till: Kommunstyrelsen
 • Besvarad av fullmäktige: 2019-06-24

Motion om att anlägga en strand vid södra kajen i Urshult

 • Inlämnad: 2019-03-11
 • Remitterad till: Kommunstyrelsen
 • Besvarad av fullmäktige: 2019-09-02

Motion om bostäder för pedagoger

 • Inlämnad: 2019-03-18
 • Remitterad till: Kommunstyrelsen
 • Avslagen av fullmäktige: 2019-09-02

Motion om skolmat till kommunens elever i gymnasieskolor i andra kommuner

 • Inlämnad: 2019-04-12
 • Remitterad till: Bildningsnämnden
 • Avslagen av fullmäktige: 2019-09-02

Motion om att inleda samarbete mellan Tingsryds kommuns skolor och polisutbildningen

 • Inlämnad: 2019-04-23
 • Remitterad till: Bildningsnämnden
 • Bifallen av fullmäktige: 2019-11-11

Motion om sommarlovskort för kommunens ungdomar

 • Inlämnad: 2019-05-06
 • Remitterad: Kommunstyrelsen
 • Besvarad av fullmäktige: 2019-06-24

Motion om att införa tiggeriförbud i Tingsryds kommun

 • Inlämnad: 2019-06-24
 • Remitterad: Kommunstyrelsen
 • Avslagen av fullmäktige: 2020-03-09

Motion om att förenkla byggnation utanför tätorter

 • Inlämnad: 2019-06-24
 • Remitterad: Miljö- och byggnadsnämnden
 • Besvarad av fullmäktige: 2021-02-15

Motion om förändrat arbetssätt i äldreomsorgen

 • Inlämnad: 2019-09-24
 • Remitterad: Vård- och omsorgsnämnden
 • Avslagen av fullmäktige: 2020-03-09

Motion om riktlinjer för kommunens leasingbilar till spontana resor inom omsorg

 • Inlämnad: 2019-09-24
 • Remitterad: Vård- och omsorgsnämnden
 • Besvarad av fullmäktige: 2020-05-18

Motion om jakt på vildsvin och vildsvinskött i måltidsverksamheten

 • Inlämnad: 2019-10-21
 • Remitterad: Kommunstyrelsen
 • Avslagen av fullmäktige: 2020-03-09

Motion om specialkosten i skolorna

 • Inlämnad: 2019-10-31
 • Remitterad: Kommunstyrelsen
 • Besvarad av fullmäktige: 2020-03-09

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2024-01-12