Motioner

Motioner

Motioner kan lämnas in till kommunfullmäktige av en eller flera ledamöter eller av tjänstgörande ersättare.

En motion ska vara skriftlig och undertecknad av den eller de som lämnar in den. En motion får inte ta upp flera olika ämnen och bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att den lämnades in.

Nedan ser du de motioner som är inlämnade från och med 1 januari 2019, till vilken nämnd de remitterats och när de hanterats i kommunfullmäktige.

2022

Motion om kommunal vattenförsörjning

 • Inlämnad: 2022-09-05
 • Remitterad: Kommunstyrelsen
 • Besvarad av fullmäktige:

Motion om att införa gratis mensskydd i våra skolor

 • Inlämnad: 2022-08-03
 • Remitterad: Bildningsnämnden
 • Besvarad av fullmäktige:

Motion om bostadsområde vid sjön Ygden

 • Inlämnad: 2022-06-10
 • Remitterad: Kommunstyrelsen
 • Besvarad av fullmäktige:

2021

Motion om cykelgarage

 • Inlämnad: 2021-02-01
 • Remitterad: Kommunstyrelsen
 • Besvarad av fullmäktige: 2021-09-06

Motion om återuppbyggnad av vuxenutbildningens lokaler i Ryd

 • Inlämnad: 2021-02-09
 • Remitterad: Kommunstyrelsen
 • Besvarad av fullmäktige: 2022-05-16

Motion om hundrastgård i Tingsryd 

 • Inlämnad: 2021-03-26
 • Remitterad: Kommunstyrelsen
 • Besvarad av fullmäktige: 2022-02-28

Motion om arbetskläder till förskolepersonal 

 • Inlämnad: 2021-05-03
 • Remitterad: Bildningsnämnden
 • Besvarad av fullmäktige: 2022-06-20

2020

Motion om skattesänkning

 • Inlämnad: 2020-02-04
 • Remitterad: Kommunstyrelsen
 • Besvarad av fullmäktige: 2020-05-18

Motion om preventivt arbete mot narkotika

 • Inlämnad: 2020-02-11
 • Remitterad: Kommunstyrelsen
 • Besvarad av fullmäktige: 2020-08-31

Motion om förskolebuss

 • Inlämnad: 2020-03-06
 • Remitterad: Bildningsnämnden
 • Besvarad av fullmäktige: 2021-05-24

Motion om utveckling av torghandeln

 • Inlämnad: 2020-10-16
 • Remitterad: Kommunstyrelsen
 • Besvarad av fullmäktige: 2021-03-15

Motion om rutin för inkommande post

 • Inlämnad: 2020-12-07
 • Remitterad: Kommunstyrelsen
 • Besvarad av fullmäktige: 2021-09-06

2019

Motion om återinrättande av kultur- och fritidsnämnd

 • Inlämnad: 2019-01-21
 • Remitterad till: Kommunstyrelsen
 • Besvarad av fullmäktige: 2019-06-24

Motion om att anlägga en strand vid södra kajen i Urshult

 • Inlämnad: 2019-03-11
 • Remitterad till: Kommunstyrelsen
 • Besvarad av fullmäktige: 2019-09-02

Motion om bostäder för pedagoger

 • Inlämnad: 2019-03-18
 • Remitterad till: Kommunstyrelsen
 • Besvarad av fullmäktige: 2019-09-02

Motion om skolmat till kommunens elever i gymnasieskolor i andra kommuner

 • Inlämnad: 2019-04-12
 • Remitterad till: Bildningsnämnden
 • Besvarad av fullmäktige: 2019-09-02

Motion om att inleda samarbete mellan Tingsryds kommuns skolor och polisutbildningen

 • Inlämnad: 2019-04-23
 • Remitterad till: Bildningsnämnden
 • Besvarad av fullmäktige: 2019-11-11

Motion om sommarlovskort för kommunens ungdomar

 • Inlämnad: 2019-05-06
 • Remitterad: Kommunstyrelsen
 • Besvarad av fullmäktige: 2019-06-24

Motion om att införa tiggeriförbud i Tingsryds kommun

 • Inlämnad: 2019-06-24
 • Remitterad: Kommunstyrelsen
 • Besvarad av fullmäktige: 2020-03-09

Motion om att förenkla byggnation utanför tätorter

 • Inlämnad: 2019-06-24
 • Remitterad: Miljö- och byggnadsnämnden
 • Besvarad av fullmäktige: 2021-02-15

Motion om förändrat arbetssätt i äldreomsorgen

 • Inlämnad: 2019-09-24
 • Remitterad: Vård- och omsorgsnämnden
 • Besvarad av fullmäktige: 2020-03-09

Motion om riktlinjer för kommunens leasingbilar till spontana resor inom omsorg

 • Inlämnad: 2019-09-24
 • Remitterad: Vård- och omsorgsnämnden
 • Besvarad av fullmäktige: 2020-05-18

Motion om jakt på vildsvin och vildsvinskött i måltidsverksamheten

 • Inlämnad: 2019-10-21
 • Remitterad: Kommunstyrelsen
 • Besvarad av fullmäktige: 2020-03-09

Motion om specialkosten i skolorna

 • Inlämnad: 2019-10-31
 • Remitterad: Kommunstyrelsen
 • Besvarad av fullmäktige: 2020-03-09

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2022-12-06