Motioner

Motioner

Motioner kan lämnas in till kommunfullmäktige av en eller flera ledamöter eller av tjänstgörande ersättare.

En motion ska vara skriftlig och undertecknad av den eller de som lämnar in den. En motion får inte ta upp flera olika ämnen och bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att den lämnades in.

Nedan ser du de motioner som är inlämnade från och med 1 januari 2019, till vilken nämnd de remitterats och när de hanterats i kommunfullmäktige.

Motion Inlämnat Remitterat till Besvarat av fullmäktige
Motion om att anlägga en strand vid södra kajen i Urshult 2019-03-11 Kommunstyrelsen
Motion om bostäder för pedagoger 2019-03-18 Personalutskottet
Motion om skolmat till kommunens elever i gymnasieskolor i andra kommuner 2019-04-12  Bildningsnämnden
Motion om att inleda samarbete mellan Tingsryds kommuns skolor och polisutbildningen 2019-04-23  Bildningsnämnden
 Motion om sommarlovskort för kommunens ungdomar  2019-05-06  Kommunstyrelsen
Sidansvarig: Kansliavdelningen
Senast uppdaterad: 2019-05-13