Nämnder

Nämnder

De folkvalda politikerna har det politiska ansvaret för kommunens olika verksamheter. Arbetet är fördelat mellan flera olika nämnder.

Varje nämnd har en förvaltning som leder och samordnar verksamheten i enlighet med fattade politiska beslut. Du hittar de olika nämnderna i menyn.