Nämnder

Nämnder

De folkvalda politikerna har det politiska ansvaret för kommunens olika verksamheter. Arbetet är fördelat mellan flera olika nämnder.

Du hittar mer information om de olika nämnderna i menyn.

Sidansvarig: Kansliavdelningen
Senast uppdaterad: 2019-05-07