Nämnder

Nämnder

De folkvalda politikerna har det politiska ansvaret för kommunens olika verksamheter. Arbetet är fördelat mellan flera olika nämnder.

Du hittar mer information om de olika nämnderna i menyn.

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08