Jävsnämnden

Jävsnämnden

Jävsnämndens ansvar är att besluta i ärenden som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter. Det kan till exempel gälla tillsyn av kommunens egna kök eller avlopp.

Jävsnämnden påbörjade sitt arbete den 1 juli 2011 - samtidigt som samhällsbyggnadsnämnden inrättades.

Jävsnämnden ärenden hanteras från och med 1 januari 2018 av miljö- och byggnadsnämnden.

 

Sidansvarig: Kansliavdelningen
Senast uppdaterad: 2018-01-01