Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden är en ny nämnd i Tingsryds kommun sedan 1 januari 2018.

Miljö- och byggnadsnämnden hanterar dessa områden:

  • Bygglov
  • Enskilda avlopp
  • Miljöärenden
  • Lantbruk
  • Livsmedelstillsyn

Ledamöter

                      

Olsson Nils-Erik,        Heinvall Fredrik,           Nilsson Anders,           Wembo Mats, (C),      Rydberg Roger, (SD),
(M), ordförande          (KD), Förste vice          (S), Andre vice            Ledamot                     Ledamot
                                  ordförande                    ordförande       

     

Bellenby Håkan,      Malmqvist Lars,
(S), Ledamot            (SD), Ledamot  

Ersättare

                       

Petersén Maria,         Hofstam Maria,             Gummesson Åke,      Fransson Marie,          Andersson
(C), Ersättare             (KD), Ersättare             (S), Ersättare             (S), Ersättare               Magdalena,
                                                                                                                                              (SD), Ersättare

Litén Mikael, (SD),
Ersättare

Revisorer

      Peter Koch      Kerstin Pedersson            Börje Johansson

Mård Göran, (V),        Koch Peter, (M),         Petersson Kerstin,     Tengbom Kai,        Johansson Börje,  
Revisor                       Revisor                       (C), Revisor               (SD), Revisor        (S), Revisor

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2023-11-02