Valnämnden

Valnämnden

Valnämndens uppgift är att administrerar de allmänna valen. Nämnden har fem ledamöter.

Valhandläggare och sekreterare i valnämnden är Jörgen Wijk.


Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08