Projektarbete

Arbete med 3D projektet

Projektbeskrivning

I samband med projektet togs fram en projektbeskrivning, som också fungerar som kommunens samlade strategi för demokratiutveckling. Projektbeskrivningen finner du längst ner på sidan.

Grundprinciper för medborgardialog beslutades av kommunfullmäktige 2010-03-25.
Du kan läsa grundprinciper för medborgardialog genom att klicka på länken längst ner på sidan.

Minnesanteckningar

Projektets styrgrupp består av fullmäktiges residium, kommunstyrelsens ordförande och projektledaren.
Minnesanteckningar

Under projekttiden bildades ävenen arbetsgrupp.I arbetsgruppen fanns projektansvariga från de olika nämnderna plus projektledaren.
Minnesanteckningar

Samverkan

I samband med 3D projektet fanns flera samverkansprojekt.

Läs mer om samarbete med Linnéuniversitetet och
Markaryds kommun.

Rapporter och handlingar

Rapporter och handlingsplaner