Revision

Revision

Kommunfullmäktige utser styrelser som bereder, verkställer och förvaltar. Det ligger därför i fullmäktiges intresse att kontrollera att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

De fem förtroendevalda revisorerna är ett av instrumenten för denna kontroll. Revisorerna beaktar medborgarnas intressen av att verksamheten sker inom acceptabla ramar för tillförlitlighet, säkerhet, resursutnyttjande, servicenivå, kvalitet och ekonomi.

Det är fullmäktige som ser till att revisorerna får de resurser som behövs för att de ska kunna genomföra revisionsarbetet. De förtroendevalda revisorerna beställer och konsulterna i ett anlitat revisionsföretag utför själva granskningen.

Sidansvarig: Kansliavdelningen
Senast uppdaterad: 2019-05-09