Sammanträdestider 2018

Sammanträdestider 2018

Januari - juni

Jan Febr Mars April Maj Juni
Kommunfullmäktige x 5 5 9 7 11
Kommunstyrelsen 22 19 26 23 28 18
Kommunstyrelsens arbetsutskott 8;29 5;26 12 3;9;30 14 4
Personalutskott x 12 x x 7 x
Plan- och näringslivsutskott 23 x 13 x 29 x
Arbete- och lärandeutskott 16 13 6 12 14 12
Kultur- och fritidsutskott x 13 x 3 x 5
Vård- och omsorgsnämnden x 6;27 27 24 22 21
Bildningsnämnden x 6;27 20 24 22 19
Miljö- och byggnadsnämnden 8 5;26 19 16 21 11
Överförmyndarnämnden 30 x 27 x 8 x
Valnämnden x 26 x 4 21 x
Tingsryds kommunkoncern AB x 6 6 x 29 19
Tingsrydsbostäder 15 27 x x 22 x
Tingsryds Energi AB x 27 x x 22 5
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 23 26 x 10 21 x
Stiftelsen kommunhus 15 27 x x 22 x
Industristiftelsen 23 26 x x 21 x

Juli - december

Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Kommunfullmäktige x x 3 15 12 10
Kommunstyrelsen x 20 24 22 26 17
Kommunstyrelsens arbetsutskott x 6;27 11 8 5;12 3
Personalutskott x x 3 x 19 x
Plan- och näringslivsutskott x 14 18 x 13 x
Arbete- och lärandeutskott x 27 17 30 27 19
Kultur- och fritidsutskott x x 4 9 27 x
Vård- och omsorgsnämnden x 28 25 23 19 11
Bildningsnämnden x 28 25 23 20 11
Miljö- och byggnadsnämnden x 27 25 15 12 3
Överförmyndarnämnden x x 4 9 13 x
Valnämnden x 13 12;26 x x x
Tingsryds kommunkoncern AB x x x 2 x x
Tingsrydsbostäder x 21 25 x x 3
Tingsryds Energi AB x x 4;25 x 19 4
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB x x 25 30 27 x
Stiftelsen kommunhus x 21 25 x x 3
Industristiftelsen x x 25 30 27 x