Sammanträdestider 2019

Sammanträdestider 2019

Januari - juni

Jan Feb Mars April Maj Juni
Kommunfullmäktige x 4 11 8 6 24
Kommunstyrelsen 7;21 25 25 23 x 10
Kommunstyrelsens arbetsutskott 7;28 11 4;11 1;8;29 13;27 x
Personalutskott x 11 x x 6 x
Plan- och näringslivsutskott 22 x 12 x 28 x
Arbete- och lärandeutskott 14 13 5 12 15 12
Kultur- och fritidsutskott x 12 x 1 28 4
Vård- och omsorgsnämnden 29 5;13 18;26 25 13;22 12;20
Bildningsnämnden x 12 19 16 21 18
Miljö- och byggnadsnämnden 21 14 18 15 20 17
Överförmyndarnämnden x x x x x x
Valnämnden 14 28 x x 2 x
Tingsryds kommunkoncern AB 28 x 4 1 27 x
Tingsrydsbostäder 14 26 x x 22 x
Tingsryds Energi AB x 26 x 12 21 11
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 22 27 x 2 7;20 x
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 7 25 26 29 20 x
Industristiftelsen 22 27 x 2 7:20 x

Juli - december

Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Kommunfullmäktige x x 2 14 11 9
Kommunstyrelsen x 19 23 21 25 16
Kommunstyrelsens arbetsutskott x 5;26 9;30 7 4;11 2
Personalutskott x x 2 x 18 x
Plan- och näringslivsutskott x 20 17 x 12 x
Arbete- och lärandeutskott x 28 16 x 26 18
Kultur- och fritidsutskott x x 3 8 26 x
Vård- och omsorgsnämnden x 21 16;24 23 13;20 11
Bildningsnämnden x 27 24 22 19 10
Miljö- och byggnadsnämnden x 26 23 21 18 16
Överförmyndarnämnden x x x x x x
Valnämnden x x x x x x
Tingsryds kommunkoncern AB x 26 30 x 4 2
Tingsrydsbostäder x 20 24 x x 2
Tingsryds Energi AB x x 24 x 18 10
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB x 13 25 22 26 x
Stiftelsen Tingsrydsbostäder x 20 24 28 x 2;17
Industristiftelsen x 13 25 22 26 x