Sammanträdestider 2020

Sammanträdestider 2020

Januari - juni

Jan Feb Mars April Maj Juni
Kommunfullmäktige x 3 9 6 4 22
Kommunstyrelsen 20 24 23 20 18 8
Kommunstyrelsens arbetsutskott 13;27 10 9;30 6;27 4;25 1;15
Personalutskott x 10 2 x 25 x
Plan- och näringslivsutskott tom 191231 x x x x x x
Arbete- och lärandeutskott x 17 26 23 20 18
Kultur- och fritidsutskott tom 191231 x x x x x x
Vård- och omsorgsnämnden x 12 25 22 20 10
Bildningsnämnden x 11 24 21 19 16
Miljö- och byggnadsnämnden 20 10 23 20 18 15
Valnämnden x x x x x x
Tingsryds kommunföretag AB x 10 9 27 x 1
Tingsrydsbostäder x 25 x 27 19 x
Tingsryds Energi AB x 26 x 8 20 x
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB x 25 x 7 19 x
Stiftelsen Tingsrydsbostäder x 25 x 7 19 x
Industristiftelsen x 25 x 7 19 x
Teknik- och utvecklingsutskott x 11 10 8 5 9

Juli - december

Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Kommunfullmäktige x 31 x 12 9 7
Kommunstyrelsen x 17 21 19 23 14
Kommunstyrelsens arbetsutskott x 10;24 7;28 5 2;9;30 x
Personalutskott x x 28 x x 7
Plan- och näringslivsutskott (tom 191231) x x x x x x
Arbete- och lärandeutskott x 27 24 22 24 17
Kultur- och fritidsutskott (tom 191231) x x x x x x
Vård- och omsorgsnämnden x 28 23 21 25 16
Bildningsnämnden x 25 22 20 24 15
Miljö- och byggnadsnämnden x 24 21 19 23 14
Valnämnden x x x x x x
Tingsryds kommunföretag AB x x x 5 2;30 x
Tingsrydsbostäder x x 22 20 24 x
Tingsryds Energi AB x x 23 21 25 x
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB x x 22 20 24 x
Stiftelsen Tingsrydsbostäder x x 22 20 24 x
Industristiftelsen x x 22 20 24 x
Teknik- och utvecklingsutskott x 11 8 6 10 8