Sammanträdestider 2021

Sammanträdestider 2021

Januari - juni

Jan Feb Mars April Maj Juni
Kommunfullmäktige x 15 15 12 10 21
Kommunstyrelsen x 1 1;29 26 x 7
Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 15 15 12 24;31 21
Personalutskott x x 8 x 24 x
Teknik- och utvecklingsutskott 19 16 16 13 25 x
Individnämnden 21 18 18 15 27 10
Vård- och omsorgsnämnden x 10 31 27 26 17
Bildningsnämnden x 9 23 20 25 15
Miljö- och byggnadsnämnden 18 8 22 19 24 14
Valnämnden x x x x x x
Tingsryds kommunföretag AB x 15 15 x 31 x
Tingsrydsbostäder 26 x 2;30 27 25 x
Tingsryds Energi AB x 3 3 14 26 x
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB x 2 2 13 24 x
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 26 x 2;30 27 25 x
Industristiftelsen x 2 2 13 24 x

Juli - december

Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Kommunfullmäktige x x 6 11 8 6
Kommunstyrelsen x 23 27 25 22 13
Kommunstyrelsens arbetsutskott x 16 13 11 8;29 20
Personalutskott x x x 4 29 x
Teknik- och utvecklingsutskott x 17 28 19 9 7
Individnämnden x 26 30 21 11 16
Vård- och omsorgsnämnden x 25 29 26 23 15
Bildningsnämnden x 24 28 26 23 14
Miljö- och byggnadsnämnden x 23 27 25 22 13
Valnämnden x x x x x x
Tingsryds kommunföretag AB x x 13 11 29 x
Tingsrydsbostäder x 24 28 26 23 14
Tingsryds Energi AB x 25 29 27 24 x
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB x 10 28 26 23 x
Stiftelsen Tingsrydsbostäder x 24 28 26 23 14
Industristiftelsen x 10 28 26 23 x

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08