Ungdomspolitik

Ungdomspolitik

Vad tycker och efterfrågar ungdomarna i Tingsryds kommun?

Denna fråga vill kommunens politiker ha bättre kunskap om. Under 2010 genomfördes därför Ungdomsstyrelsens enkätundersökning Lupp för första gången i kommunen.

Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är ett nyttigt verktyg för kommunen för att planera framtida insatser gällande ungdomar. År 2010 deltog 501 elever i undersökningen och svarsfrekvensen var mycket hög. Läs mer om undersökningen i Lupp-rapporten 2010 som du hittar längre ner på sidan.

Resultatet av undersökningen har diskuterats både med elever och berörda nämnder och förvaltningar. Just nu pågår arbetet med att ta fram ett ungdomspolitiskt program som grundas på resultatet. Den beräknade tidsplanen för antagandet av programmet är under hösten 2011.

Ungdomsrådet i Tingsryds kommun

2009 bildades ett Ungdomsråd i Tingsryds kommun med stöd av 3D projektet. Engagerade ungdomar från kommunens olika delar har haft möten om hur ungdomar kan få ökat inflytande och delaktighet i kommunen. "Vi vill få liv i Tingsryds kommun, vi vill påverkapolitikerna, samarbeta med andra vuxna och ungdomar och samarbeta mellan byarna" är några av de motiv som ungdomarna enats om.

Bakgrund

Bakgrunden är en Inspirationsdag i Alvesta mellan ungdomar från fyra av länets kommuner Alvesta, Ljungby, Markaryd och Tingsryd, som resulterade i att ungdomarna från Tingsryds kommun bestämde sig att försöka dra igång ett Ungdomsråd med stöd av 3Dprojektet.