2018-02-05 Miljö- och byggnadsnämnden (§ 5, 8-10, 12-13, 16-19)