2018-03-19 Miljö- och byggnadsnämnden (§ 20, 23-24, 29-32)