2018-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden (§ 33, 36-37, 41-44, 46-47)