2018-05-21 Miljö- och byggnadsnämnden (§ 48, 51-52, 55-56, 58-59)