2018-06-18 Miljö- och byggnadsnämnden (§ 61, 64, 70-73)