2018-08-27 Miljö- och byggnadsnämnden (§ 74, 77, 81-82)