2018-09-24 Miljö- och byggnadsnämnden (§ 83, 86-87, 89-90)