2018-10-15 Miljö- och byggnadsnämnden (§ 91, 94, 100-101)