2018-11-12 Miljö- och byggnadsnämnden (§ 102, 105-106, 108-111)