2018-12-03 Miljö- och byggnadsnämnden (§ 112, 115-116, 119-122)