2019-01-21 Miljö- och byggnadsnämnden (§ 1, 4, 9-10)