2019-02-14 Miljö- och byggnadsnämnden (§ 11, 14-15, 18-20)