2019-03-18 Miljö- och byggnadsnämnden (§ 21, 24-26, 32-33)