2019-04-15 Miljö- och byggnadsnämnden (§ 35, 38-39, 41-45)