2019-05-20 Miljö- och byggnadsnämnden (§ 47, 50-51, 54, 58-59)