2019-08-26 Miljö- och byggnadsnämnden (§ 71, 74, 80-81)