Alkoholtillstånd

Alkoholtillstånd

Enligt alkohollagen är kommunen tillståndsmyndighet för serveringstillstånd av alkoholdrycker. Tillsammans med polismyndigheten har kommunen även ansvar för tillsynen. 

Ansökan kan göras gällande följande:

  • Stadigvarande servering till allmänheten - Om du exempelvis har startat en restaurang och där tänkt servera spritdrycker, vin och starköl.
  • Tillfällig alkoholservering till allmänheten - Du behöver tillstånd för tillfällig alkoholservering till allmänheten om du vid ett enstaka tillfälle vill servera spritdrycker, vin och starköl i samband med exempelvis mässor och festivaler.
  • Uteservering - Regler som gäller när du har tänkt att bygga en uteservering till din restaurang.
  • Slutet sällskap - Med slutet sällskap menas en begränsad krets av människor med ett gemensamt intresse i ett företag, en förening eller annat sammanhang.
  • Detaljhandel och servering av folköl - Du har anmälningsskyldighet och ska anmäla om du säljer eller serverar folköl hos den kommun där försäljningen sker.
  • Är du inte nöjd med beslutet? - Om du inte är nöjd med socialnämndens beslut avseende ditt alkoholtillstånd kan du skriftligen överklaga det.

Mer information om olika tillstånd hittar du i menyn eller under relaterat innehåll.

Information om ny organisation för alkoholhandläggning

Från och med den 1 mars 2014 finns en gemensam organisation för handläggning av serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. Denna organisation är gemensam för kommunerna Växjö, Tingsryd och Uppvidinge. Organisationen, kallad tillståndsenheten, är placerad i Växjö. Utöver hanteringen av serveringstillstånd har den gemensamma organisationen hand om anmälningar om servering eller försäljning av folköl.

Du som vill söka ett serveringstillstånd inom Tingsryds kommun ska dock även i fortsättningen skicka din ansökan till Tingsryds kommun (postadress: Tingsryds kommun, Box 88, 362 22 Tingsryd). Även du som vill anmäla försäljning eller servering av folköl inom kommunen ska skicka din anmälan till Tingsryds kommun. Det går också bra att skicka in ansökan via e-post till info@vaxjo.se

Om du vill komma i kontakt med en alkoholhandläggare kan du kontakta någon i den gemensamma organisationen antingen genom att ringa till växeln i Tingsryds kommun på telefonnummer 0477-410 00 eller till växeln i Växjö kommun som kan koppla dig rätt.