Tillfällig alkoholservering till allmänheten

Tillfällig alkoholservering till allmänheten

Du behöver tillstånd för tillfällig alkoholservering till allmänheten om du vid ett enstaka tillfälle vill servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till exempel i samband med mässor och festivaler.

När behöver jag serveringstillstånd?

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle handläggs och beslutas av vård- och omsorgsnämnden efter samråd med bland annat polismyndigheten. Om flera restauranger ingår i ett evenemang och önskar servera alkoholdrycker skall var och en av dessa ansöka om tillstånd.

Kunskapsprov

Den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett kunskapsprov för att visa att han eller hon har tillräcklig kunskap om alkohollagen. Reglerna gäller för samtliga sökande av stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap samt de nya serveringstillstånden provsmakning, kryddning och catering. Kunskapsprovet kan genomföras i kommunens lokaler i Tingsryd eller hos Växjö kommun.

Ansökan

För att ansökan om serveringstillstånd skall kunna behandlas krävs enligt lagen en skriftlig ansökan till den kommun i vilken serveringen skall bedrivas. Ansökan ska lämnas in två månader innan serveringstillfället äger rum. Tingsryds kommun har ansökningsblanketter för olika typer av serveringstillstånd, blanketter finns under relaterat innehåll.

Avgift

Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för att behandla en ansökan om serveringstillstånd. Faktura för avgiften kommer att sändas ut i samband med att ansökan inkommit. Avgiften återbetalas inte vid avslag. Läs mer om avgifter under relaterat innehåll.