Barn och utbildning

Barn och utbildning

Maxtaxa för förskola och fritidshem

I Tingsryds kommun tillämpas maxtaxa för förskola och fritidshem.

Taxan för förskoleverksamhet
I procent av bruttoinkomsten:

Antal omsorgstimmar/vecka % av bruttoinkomsten Maxbelopp
Barn 1 3% 1362 kr
Barn 2 2 % 908 kr
Barn 3 1 % 454 kr
Taxa för fritidshem I procent av bruttoinkomsten:
Antal omsorgstimmar/vecka % av bruttoinkomsten Maxbelopp
Barn 1 2% 908 kr
Barn 2 1 % 454 kr
Barn 3 1 % 454 kr

Antal barn i familjen sammanräknas oavsett vilken verksamhet de tillhör.

  • Den högsta avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det yngsta barnet i hushållet
  • Den närmast lägre avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det närmast äldre barnet
  • Avgift tas ut tolv månader per år
  • För barn med tremånadersinskrivning (skolloven) tas fritidshemsavgift utifrån antal syskon inom barnomsorgen
  • Debitering sker vid tre tillfällen per år, i mars, juni och oktober

Interkommunal ersättning

Terminsbelopp
Förskola
Under 20 timmar 51 300
Mellan 20-35 timmar 55 600
Över 35 timmar 59 850
Förksoleklass 29 650
Grundskola
Årskurs 1 till 3 43 500
Årskurs 4 till 6 46 050
Årskurs 7 till 9 50 300
Fritidshem 16 800

Årsbelopp Terminsbelopp
Gymnasieskola
Barn och fritidsprogrammet (BF) 12 300 56 150
Ekonomiprogrammet (EK) 109 100 54 550
Introduktionsprogrammet (IM) 84 900 42 450
Industritekniska programmet (IN) 145 300 72 650
Naturvetenskapsprogrammet (NA) 124 000 62 000
Samhällsvetenskapliga programmet (SA) 96 400 48 200
Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 107 900 53 950
Teknikprogrammet (TE) 118 400 59 200

 

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-02-08