Bredbandsföreningar

Bredbandsföreningar

Bredband via fiberkabel

Kommunikationsoperatör erbjuder bredbandsanslutning till fastighetsägare som går samman i ekonomiska föreningar och själva gräver ner kanalisation/fiber fram till kommunens stamfibernät. Följande föreningar är nu bildade eller håller på att bildas:

Rössmåla - Hallaslätt Fiberoptik   Mattias Magnusson 070-920 23 79 E-post
Kvarnamåla Bredband  Marie Fransson 073-027 19 32 E-post
Brändeborg - Vrångaböke Fiber  Cecilia Linder Färmell 070-632 50 10 E-post
Strongnet Byanät  Britt-Louise Berndtsson 073-844 92 16 E-post
Ulfsryd Fiber Ulf Håkansson 070-350 55 11 E-post
Vemboö området  Håkan Bellenby 070-6292710
Mienet  Petra Nilsson 070-302 64 85 E-post
Hensnet  Thomas Liljegren 070-627 21 49 E-post
Urshults Södra Bredbandsförening  Rune Nilsson 070-820 08 50 E-post
Weckelnet Ulf Danielsson 070-998 79 32 E-post
Linnnet  Sixten Persson 0477-42080 E-post
Älmeboda Fiber  Thomas Karlsson 070-676 11 01 E-post
Björkelunds Fiberförening  Göran Nilsson 073-350 76 01 E-post
Södra Åsnens fibernät  Tore Ragnarsson 070-568 08 40 E-post
Virsryd mfl byars fibernät  Ulf Svensson 0470-766645 E-post
Djuramåla området  Sven Jädermalm 070-245 53 08 E-post
Fagernet Birgitta Johansson 0477-130 03 E-post

Kontakta någon av ovanstående föreningar om du är intresserad av bredband via fiberkabel.