Kommunalt bidrag vid uppstart

Kommunalt bidrag vid uppstart

Bildad bredbandsförening eller lokal utvecklingsgrupp som har påbörjar
arbetet med att starta en ekonomisk förening för bredbandsutbyggnad kan beviljas 5 000 kr i uppstartsbidrag från kommunen i syfte att täcka kostnader som uppstår initialt. Skriftlig ansökan lämnas in till kommunkansliet och ska innehålla uppgift om föreningens/arbetsgruppens bankgiro nr eller konto nr.