Servicemeddelanden

Servicemeddelanden

Här publicerar vi olika servicemeddelanden som berör medborgarna i Tingsryds kommun.

Aktuella meddelanden

Arbete på vattenledningar Tingsryds tätort

VA-enheten har påbörjat arbete på ledningsnätet i Tingsryds tätort. Området är längst med Hantverksgatan och Storgatan. Arbetet beror på underhåll av vattenledningar. Berörda abonnenter kommer att få ett brev i brevlådan och information kommer att sättas upp i hyreshus. Det kan innebära korta uppehåll på vattenleveransen. Vattnet kan bli missfärgat. Det är ofarligt och om du spolar en stund så försvinner det.

Sidansvarig: Tekniska avdelningen
Senast uppdaterad: 2019-06-18

 

Arbete på Storgatan i Tingsryds tätort

Arbetet inleds måndagen den 27 maj och pågår under juni månad.

Anledningen är att kommunen ska byta till nya vatten- och dagvattenledningar.

Området är längs Storgatan i Tingsryd i höjd med Söderportkyrkan.

Under tiden arbetet pågår är det begränsad framkomlighet och bilister uppmanas att välja annan väg om möjligt.

Sidansvarig: Tekniska avdelningen
Senast uppdaterad: 2019-06-18