Livsmedelsanläggning

Livsmedelsanläggning

Ansökan om registrering/godkännande av livsmedelsanläggning

De flesta livsmedelsanläggningar som t.ex. industrier, restauranger, livsmedelsbutiker och mobila verksamheter ska registreras hos miljö- och hälsoskyddskontoret.