Vigsel

Vigsel

Borgerlig vigsel i Sverige är ett alternativ till kyrklig vigsel. Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare för respektive kommun.

Så här gör ni

Vid borgerlig vigsel krävs ett intyg om hindersprövning och ett intyg om vigsel. Dessa intyg begär ni från Skatteverket. Blanketter kan beställas på telefon 0771-567 567 eller på Skatteverkets hemsida.

Länk till Skatteverkets hemsida

För utländsk medborgare, som inte är bokförd i Sverige, krävs pass, intyg om civilstånd från ambassad samt information från utrikesdepartementet om det aktuella landets äktenskapslagar. Därefter utfärdar Skatteverket intyg om hinderprövning.

Hinderprövningsintyget gäller ifyra månader. Intygen ska lämnas eller skickas till kansliavdelningen på Tingsryds kommun senast en vecka före vigseln. Vid vigseln ska två vittnen närvara. Dessa kan - vid behov - ordnas genom kommunen, vill Ni istället att ett par goda vänner eller släktingar ska vara vittnen går det också bra, då behöver vi få namnen på dessa samtidigt som Ni skickar in intygen.

Kostnad
Borgerlig vigsel är kostnadsfri.

Kontakt
För ytterligare information eller bokning av vigsel ring kommunens växel 0477 - 44 100.

Sidansvarig: Kansliavdelningen
Senast uppdaterad: 2017-12-14

Vigselförrättare:

Marie-Louise Hilmersson

Marie-Louise Hilmersson

Barbro Svensson

Barbro Svensson

Arne Carlsson

Arne Karlsson

Mikael Jeansson

Mikael Jeansson

Magnus Carlberg

Sven-Erik Svensson

Sven-Erik Svensson

 Marina Thyborn